”Finanskriser går att undvika men det är inte gratis”

Lars Laurén på TCO-tidningen besökte seminariet på Bertil Ohlin-institutet och har skrivit en fin text om föredraget.

”Ett tankeväckande seminarium” skriver han.

”Deras initierade förklaringar gick i korthet ut på följande: För hög skuldsättning och för lite kapital. För långa kedjor mellan dem som lånade och dem som lånade ut pengarna. De som lånade ut begrep inte vad de lånade ut pengarna till. Exempelvis var det förbluffande många led mellan amerikanska husköpare utan inkomster och de tyska banker som betalade.”

Läs hela artikeln på: www.tcotidningen.se